Asbest provtagning innan Ni ska renovera, nytt kök och badrum, tillbyggnation

Team Safety erbjuder numera provtagning av asbest.

Asbest är beteckningen för en grupp mineral som bildar långa tunna fibrer som har speciella egenskaper som:

  • God draghållfasthet
  • Mycket god termisk och elektrisk isoleringsförmåga kemisk resistans
  • Fiberlängd – kan spinnas till textilier (långa fibrer)
  • Stor specifik yta som ger goda absorberande egenskaper

Asbest har i stor utsträckning använts i byggmaterial men också i utrustning som används under extrema förhållanden t.ex. i handskar eller annan värmeisolerande klädsel, i bromsbelägg eller som förstärkning i utsatta material.

Upptäckten att den är cancerframkallande gjorde att användandet av asbesten i början av 80-talet förbjöds i Sverige då det kunde ersättas med annat likvärdigt material.

Idag återstår sanering av asbesthaltiga material. Material där man kan hitta asbest användes t.ex. som: Värmeisolering (t.ex. rörisolering), brandisolering, golvmattor, mattlim, asfaltlim, kakelfix, kakelfog, fönsterbänkar, i ventilationsanläggningar, fasad- och takplattor i eternit, takpapp, textilier, packningar, bromsbelägg m.m.

 

Lagstiftning för Asbest

I AFS 2006:01 (Arbetsmiljöverkets författningssamling; se Arbetsmiljöverket) finns föreskrifter som gäller verksamheter där risk finns för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. Dessa regler gäller för företag samt personer som utsätts för asbesten inom sitt yrke.

Några exempel på regler är:

  • Generellt gäller att tillstånd från Arbetsmiljöverket krävs innan asbestsanering kan påbörjas.
  • Personer som ska arbeta med asbestsanering ska ha genomgått utbildning.
  • Särskilda regler gäller för för övervakning av personer som arbetar med asbest.
  • Asbesthaltigt damm får ej spridas.
  • Asbesthaltigt avfall ska lämnas på särskilda deponier.

I Sverige måste material asbestsaneras om det innehåller 1 viktsprocent asbest eller mer.

Asbest orsakar fortfarande nya fall av cancer

Arbetsmiljöforskarna Lisa Schmidt och Bengt Sahlberg ska undersöka orsaken till att antalet insjuknande personer i mesoteliom i Sverige ligger på en oförändrad nivå sedan 1990-talet. De ska undersöka om det finns dolda källor till asbestexponering.

Nya cancer fall trots förbud

Trots att användning av asbest är förbjuden sedan 1982 i Sverige så insjuknar över 100 personer per år i sjukdomen malignt mesoteliom (Cancerregistret 2008). De som insjuknar i malignt mesoteliom är oftast män över 65 år och de har arbetat inom byggbranschen eller som skeppsbyggare, bilmekaniker eller vid asbestcementtillverkning där de kommit i kontakt med asbestdamm. 449 personer i byggbranschen insjuknade i den dödliga cancern mesoteliom mellan 1971 och 2009, visar en studie (The impact of asbestos exposure in Swedish construction workers) som läkaren Anders Englund och professor och överläkare Bengt Järvholm utförde 2013. Mesoteliom uppträder ofta lång tid efter asbestexponering, upp till 40 år men har även konstaterats efter kortvarig mycket hög exponering i samband med saneringsarbetet efter World Trade Center tornen som kollapsade år 2001. Tvillingtornen innehöll 2 000 ton asbest i sina 40 nedersta våningar vilket förorenade rasmassorna och ett stort antal saneringsarbetare arbetade med detta under flera år.

Stor risk vid rivning idag

Idag är det en risk för byggnadsarbetare när de renoverar och river i fastigheter från 1950-, 1960- och 1970-talet. I dessa fastigheter bedömde Arbetsmiljöverket 2015 att det fanns 400 000 ton asbest inbyggt, varav en stor del i miljonprogrammens hus.

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2017/januari/asbest-orsakar-fortfarande-nya-fall-av-cancer/

Vad säger Arbetsmiljöverket om Asbest i fönsterkitt

Vad gäller för hantering av Asbest i fönsterkitt?

Asbest i fönsterkitt när man ska hantera fönsterkitt som innehåller asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket för bearbetning och behandling enligt 11 § föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1). Detta gäller fönsterbågar som kan demonteras.

Tillstånd krävs oavsett om bearbetningen (utbyte av asbesthaltigt fönsterkitt) sker i glasmästeriets verkstad efter att fönstret har demonterats, eller om bearbetningen sker på annan plats. Eftersom hanteringen av asbesthaltigt fönsterkitt medför speciella risker kommer ett beviljat tillstånd att innehålla villkor.

Som byggherre har man det yttersta ansvaret för att undersöka om det kan förekomma asbest i en fastighet där man planerar att riva eller renovera. Man ska i ett tidigt skede klarlägga om det finns asbesthaltigt material som kommer att rivas, bearbetas eller hanteras på annat sätt. Sanktionsavgift tas ut om bestämmelserna om utbildning och kunskap vid rivning av asbest i inte följs. Den arbetsgivare som sysselsätter personer som inte kan uppvisa giltiga utbildningsbevis får betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för varje person som saknar giltigt utbildningsbevis.

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/fragor-och-svar-om-asbest/?hl=asbest%20prov

Asbest i fönsterkitt

Fack och arbetsgivare slår larm om Asbest i fönsterkitt

Det är mer spritt än tidigare befarat, visar en ny undersökning. Mest utsatta är glasarbetare, fönster renoverare och målare. Asbest påträffades i fönsterkitt  7 av 45 prover. Det visar resultatet i en ny granskning. Proven har tagits i olika typer av fastigheter byggda mellan 1940 och 1982 då Asbest totalförbjöds i Sverige. Byggnadsarbetaren 29oktober,2015.    http://www.byggnadsarbetaren.se/2015/10/nytt-asbestlarm-om-byggmaterial/

Nyligen har Byggnads upptäckt Asbest i fönsterkitt från 50- och 60-talet. Jörgen Eriksson på Byggnads säger att det i miljonprogrammets hus finns stora mängder Asbest i rörisoleringen och i limmet som fäster linoleummattor samt i själva mattorna. Byggnads 7 augusti, 2015.  http://arbetet.se/2015/08/07/byggnads-kraver-krafttag-mot-asbesten/

Tidningen Dagens Arbete har visat att fler som dör av Asbest än som dör i arbetsplatsolyckor. 2013 dog 48 personer i olyckor på jobbet. Samma år fick 137 personer dödlig Asbestcancer.

Glasbranschföreningen  tillsammans med ett antal andra aktörer med information om risken för Asbest i gammalt fönsterkitt. De prover som genomförts visar att det fanns Asbest i fönsterkitt i 14% av fallen den 4 november 2015. http://www.gbf.se/nyheter/mer-information-om-asbest-i-fonsterkitt

En undersökning från fackförbunden Målar- och Byggnadsettan visar att av de 55 testade fönsterkitten så innehöll 18 procent, var femte prov asbest.

I Stockholms län handlar det om hus i miljonprogramsområdena och andra hus som byggdes innan år 1982, då asbestförbudet infördes.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6351136

Vi på teamsafety tar emot prov på kitt via post eller vi kommer ut till Er i Storstockholm.

Varmt välkomna önskar Kim + Team

info@teamsafety.se

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Lämna ett svar