Archive | stöldskydd

minfinders_pico_waterresistant_teamsafety

Minifinder

2019 så inleder vi på TEAMSAFETY med nya lösningar för att möta våra kunder, beställare och även privatmarknadens behov. Hoppas Ni kan se både kund och affärsnytta i vårt samarbete med rådgivare och återförsäljare av minifinder som varumärke. MiniFinder GPS Tracker bygger på minst fyra grundläggande variabler: position, hastighet, höjd och riktning. Lägg därtill sensorer […]

Continue Reading 0