Handbrandsläckare

Olika typer av brandsläckare.

Klicka för att se vilken som passar dig bäst

Skumsläckare – 

design-slackareSkumsläckare släcker effektivt både A-bränder – brand i trä, tyg papper och B-bränder, som brand i plast och brännbara vätskor.

Pulversläckare – Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder.

Kolsyresläckare – Kolsyresläckare ger ett effektivt brandskydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid släcker brand i vätskor, gaser och plaster.

Miljösläckare – Vår miljösläckare har en unik konstruktion där skummet förvaras i koncentrat i en separat behållare och blandas med vatten först vid användning.

Fettbrandsläckare -Släckarna är fyllda med en unik släckvätska för släckning av matfett och olja med många gånger högre effekt än de tidigare använda kolsyresläckarna.

Specialsläckare – Vissa användningsområden ställer extra krav på brandsläckaren. Vi har många specialsläckare anpassat för speciella applikationer.

Produktblad handbrandsläckare

Våra brandsläckare

Omladdning, destruktion, översyn etc.