Hjärtstartare

Bara 7–11 procent överlever hjärtstopp

I Sverige drabbas omkring 10 000 personer per år av hjärtstopp utanför sjukhus. Endast mellan 7 och 11 procent av dem överlever. I Stockholm får 55 procent av dem som drabbas av hjärtstopp hjärtlungräddning innan ambulansen kommer. Motsvarande siffra för riket är 68 procent. I Sverige finns totalt 6 600 hjärtstartare. En hjärtstartare, eller defibrillator, ger elstötar för att få hjärtat att slå.

Hjärtstopp är ett dödligt tillstånd. Varje minut utan insatser minskar chansen till överlevnad med 10 procent. En person som får hjärtstopp blir medvetslös inom 10–20 sekunder och slutar därefter att andas. En vanlig orsak till plötsligt hjärtstopp är hjärt- och kärlsjukdomar. Den syrebrist som uppstår vid hjärtstopp kan rubba hjärnans minnesfunktion. En längre periods syrebrist kan ge så svåra hjärnskador att patienten dör.

Elektroder