Hjärtstopp – boka din utbildning via oss på teamsafety i förebyggande syfte

Fakta

  • 70-80 % av alla hjärtstopp beror på hjärtinfarkt.
  • Varje år inträffar 5000 fall av plötsligt hjärtstopp där ambulans påbörjar återupplivning  – ca 500 överlever.
  • Om ingen behandling eller hjärtstartare används minskar överlevnaden med 10 % per minut.
  • Varje dag avlider i genomsnitt 27 personer av hjärtstopp i Sverige utanför sjukhus.
  • Mediantiden för en ambulans att komma till platsen är 13 minuter. Källa: Hjärtstoppsregistret

Ring oss på 073-5307265 eller maila oss på info@teamsafety.se

Lite bilder ifrån en av våra referenskunder:

 

No comments yet.

Lämna ett svar