Passivt brandskydd

Med passivt brandskydd menar vi byggnadskonstruktioner som väggar, dörrar, ventilation och andra byggnadstekniska åtgärder. Men även användandet av brandfasta material som förhindrar brand, och all typ av utrymnings- och släckutrustning som kräver manuell hantering räknar vi till passivt brandskydd.

Genom våra partners anrika erfarenhet och spjutspetskompetens inom passivt (-såväl aktivt) brandskydd gör att vi kan hålla hög kvalitet i allt vi levererar. Varje år vidareutbildar våra partners all deras personal och alla våra underleverantörer runt om i landet.