Batteribränder -lithium

Var används släckmedlet AVD?
Nischade användningsområden, såsom:

Litiumjonbränder (batteribränder)
Brandfarliga fasta/solida metallbränder (t.ex. magnesium, aluminium).
Högriskmiljöer
AVD släcker även Klass A-bränder (organiska material som textilier, möbler, trä etc.)

Vem har användning för AVD?
Det finns ett stort behov av en effektiv metod för att släcka litiumbatteribränder inom t.ex. Räddningstjänsten, på återvinningsstationer och platser där batterier lagerhålls, i transportfordon och andra instanser, organisationer, butiker och företag inom brandskydd, utryckning, återvinning och logistik.

Men eftersom litiumbatterier har en så pass central roll i våra liv, genom personlig teknik bl.a., så finns det även behov av släckutrustning med släckmedlet AVD i hem, på företag, i butiker, transportfordon, på offentliga platser m.m. På det sättet hade vi tillsammans kunnat förebygga, förhindra och bekämpa bränder i litiumbatterier.

Kan AVD släcka en batteribrand?
Se våra filmer där vi har testat att släcka bränder i olika typer av batterier med AVD. Våra tester visar tydligt hur AVD kväver och släcker bränder i litiumbatterier av olika slag. De visar också på dess isolerande egenskaper och hur släckmedlet förhindrar att bränder i både litiumbatterier och organiska material (Klass A) återtänds efter släckning.

Kontakta oss på info@teamsafety.se

Visar alla 7 resultat