Brand & säkerhetsglas

Vår tillverkare är ett av Sveriges ledande planglasföretag. De utvecklar och producerar produkter av förädlat planglas åt tillverkningsindustrin samt byggnads- och anläggningsindustrin i Norden, med fokus på Sverige. Deras kunder finns även inom möbelindustrin, företag som sysslar med köks- och badrumsinredning samt inom branschen för solfångare. Nu hoppas vi serva Team Safetys uppdragsgivare.

De är ett kreativt småländskt företag med stor flexibilitet och korta beslutsvägar. De arbetar i hela spektrat av planglasförädling, från enstycksproduktion till långa serier.

Välkomna att kontakta oss info@teamsafety.se

Visar alla 11 resultat