SENSAGON - TRYGGHETSLARM

EN TRYGG MILJÖ UTAN ORO
I ett gruppboende är det viktigt att erbjuda en säker och trygg miljö för den boende. Att ha kontroll över sådant som upplevs som farligt i lägenheten är viktigt.

Sensagon Påminnelsesystem är väl beprövat och finns hos både privata och kommunala utförare. Lösningen uppskattas av såväl den boende som personalen. Påminnelsesystemet har bl a inbyggd spisvakt och timer för eluttag. Den boende ser också vad som är påslaget, öppet eller olåst.

Sensagon kopplar trådlöst ihop hemmets identifierade risker till en display. En enkel lösning för ett tryggare boende.

​» Snabb installation

» Minimalt underhåll

» Kan installeras vid nybyggnation och vid eftermontage

» Förhindrar bränder och olyckor

Kontakta oss på info@teamsafety.se eller ring 073-5307265 så bokar vi ett gemensamt möte för att se över Era förutsättningar och tar fram bästa lösningen.

Visar alla 3 resultat