Teknisk Isolering via Teamsafety

Vad vet du om teknisk isolering?

I en studie intervjuades 100 VVS-konsulter från 42 olika företag runt om i landet. Undersökningen visade att 41% av VVS-konsulterna tar kontakt med en tillverkare, återförsäljare eller entreprenör någon enstaka gång per år och att en stor del av landets VVS-konsulter efterfrågar mer och bättre information om teknisk isolering.

Det har branschen tagit fasta på och lanserar nu ett paket innehållande en animerad film, webbsida, kunskapstest och seminarium för att råda bot på kunskapsbristen.

Det har lanserats en aniimerad film: ” -Vad vet du om teknisk isolering?” tillsammans med en webbplats (tekniskisolering.se) för att skapa uppmärksamhet kring vikten av att välja rätt teknisk isolering. Målet är att VVS-konsulter, fastighetsägare, förvaltare, byggherrar och entreprenörer ska se hur teknisk isolering gynnar hälsosamma byggnader och maximal energieffektivitet.

Filmen uppmärksammar möjligheterna med teknisk isolering och leder i sin tur tittaren till webbsidan och ett kunskapstest. När besökaren undersökt sina egna kunskaper inom teknisk isolering kan resultatet delas via Facebook.

Källa:
Informationskampanjen är ett samarbete mellan Paroc och några av branschens andra ledande aktörer; Armacell, Bevego, Isoleringsfirmornas förening och Isover samt med stöd från SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Ett medvetet produktval kan göra stor skillnad

Brandskydd är en annan viktig aspekt av hållbart byggande och de ökade isoleringstjocklekar som energieffektivisering innebär kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten. Genom att göra ett medvetet produktval kan stora skillnader åstadkommas. Stenull har en unik förmåga att kombinera värme- och ljudisoleringsegenskaper med ett högt brandmotstånd och goda mekaniska egenskaper.

Visar 1–12 av 101 resultat