6163 Anläggningsskötare brandlarm – utbildning, per person

info@teamsafety.se för offert

Boknings- och avbokningsregler dessa kurser gäller  

SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretagens) och branschens standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av öppen kurs.

Bokning av kursplats görs per e-post info@teamsafety.se och där vill vi ha Faktureringsuppgifter samt namn och personnummer på deltagaren.

 • Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
 • Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.
 • Vid avbokning 2 – 1 veckor före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 7 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas till oss via e-post.
 • Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • Vi fakturerar kursavgiften före kursstart och fakturan skickas med bokningsbekräftelsen, betalningsfristen är 15 dagar.
 • Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
 • Vi genomför våra kurser på svenska, övriga språk enligt ök.

Beskrivning

Målgrupper

Kursen vänder sig i första hand till den anläggningsskötare som har att göra med automatiska brandlarm. (Ej sprinkleranläggningar.)

Mål

Målet är att ge deltagarna kunskaper om:

 • Förebyggande brandskydd
 • Automatiska brandlarmanläggningars grundprinciper
 • När, var och hur anläggningarna installeras
 • Skötsel och underhåll

Larmmottagaren/SOS Alarm AB ställer krav

Vid en brandlarms anläggning ska det finnas en anläggningsskötare och en ställföreträdande med den kompetens som motsvarar den utbildning som vi erbjuder.

Innehåll

Förebyggande brandskydd

 • Räddningsstjänstens organisation
 • Att förebygga brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Möjliggöra trygg utrymning
 • Begränsa brandens spridning
 • Underlätta släckningsarbetet för räddningstjänsten
 • Brandskyddsåtgärder

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Varför installeras automatiska brandlarm?

 • Myndighetskrav
 • Försäkringskrav
 • Frivilliga anläggningar
 • Brandskyddsdokumentation

Vad är ett automatiskt brandlarm?

 • Uppbyggnad
 • Detektorer
 • Val av detektorer
 • Olika system

Larmanläggningarnas skötsel

 • Larmöverföringsavtal
 • Anläggningsskötarens ansvar enligt SBF 110:6
 • Kontroll och provning
 • Kontrolljournal
 • Frånkoppling av brandlarm vid entreprenader
 • Organisation

Onödiga larm

Centralutrustningen

Pris: info@teamsafety.se för offert/deltagare. I priset ingår kurslitteratur och lunch-

Tid: kl. 09.00–16.00

Plats: xx

Om du har frågor om utbildningen, info@teamsafety.se

Välkommen!

Boknings- och avbokningsregler dessa kurser gäller  

SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretagens) och branschens standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av öppen kurs.

Bokning av kursplats görs per e-post info@teamsafety.se och där vill vi ha Faktureringsuppgifter samt namn och personnummer på deltagaren.

 • Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
 • Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.
 • Vid avbokning 2 – 1 veckor före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 7 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas till oss via e-post.
 • Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • Vi fakturerar kursavgiften före kursstart och fakturan skickas med bokningsbekräftelsen, betalningsfristen är 15 dagar.
 • Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
 • Vi genomför våra kurser på svenska, övriga språk enligt ök.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “6163 Anläggningsskötare brandlarm – utbildning, per person”