Affärsetik och uppförandekod

Boknings- och avbokningsregler dessa kurser gäller  i första hand i Storstockholm och mälardalen

SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretagens) och branschens standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av öppen kurs.

Bokning av kursplats görs per e-post info@teamsafety.se och där vill vi ha Faktureringsuppgifter samt namn och personnummer på deltagaren.

 • Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
 • Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.
 • Vid avbokning 2 – 1 veckor före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 7 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas till oss via e-post.
 • Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • Vi fakturerar kursavgiften före kursstart och fakturan skickas med bokningsbekräftelsen, betalningsfristen är 15 dagar.
 • Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
 • Vi genomför våra kurser på svenska, övriga språk enligt ök.

Beskrivning

Uppförandekod – Affärsetik

Beskrivning:
Denna utbildning syftar till att ge medlemsföretagen insikt i och kunskap om den uppförandekod som från den 16 maj 2013 gäller för medlemmar i BI. Fr.o.m. 1 juni 2014 utgör uppförandekoden dessutom ett av kriterierna för medlemskap i BI. Uppförande-koden innebär att medlemsföretagen och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företag som i förhållande till kunder och leverantörer.

Kursen riktar sig till:
Medarbetare och företagsledning i medlemsföretagen med behov av kunskap och ökad insikt i affärsetiska frågor och tillämpning av uppförandekoden. Exempelvis;

• Produktionspersonal
• Produktionsledande personal
• Kalkyl- och inköpspersonal
• Entreprenadingenjörer
• Företagsledare

Innehåll:
• Vad är etik och varför är det viktigt?
• Lagar och regelverk
• BI:s uppförandekod, vad innebär den?
• Verkliga fall och situationer
• Verktyg

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Omfattning: ½ dag

 

 

Kontakta oss på info@teamsafety.se 

Boknings- och avbokningsregler dessa kurser gäller  

SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretagens) och branschens standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av öppen kurs.

Bokning av kursplats görs per e-post info@teamsafety.se och där vill vi ha Faktureringsuppgifter samt namn och personnummer på deltagaren.

 • Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
 • Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.
 • Vid avbokning 2 – 1 veckor före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 7 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas till oss via e-post.
 • Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • Vi fakturerar kursavgiften före kursstart och fakturan skickas med bokningsbekräftelsen, betalningsfristen är 15 dagar.
 • Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
 • Vi genomför våra kurser på svenska, övriga språk enligt ök.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Affärsetik och uppförandekod”