Arbete på väg 1 och 2

1.100 kr

Arbete på väg 1 och 2.

Utbildningen Arbete på väg 1 & 2 utgår ifrån Trafikverkets kompetenskrav och inriktar sig till alla som arbetar med vägarbeten eller liknande oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Utbildningen ger även kunskap och behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö och en hög trafiksäkerhet för trafikanterna.

 

Ni kan nu starta utbildningen med följande inloggningsuppgifter efter att Ni har betalt in till oss.

Vi behöver ha av Er som beställer, för och efternamn till kortet och fullständigt person nummer med alla siffror och även de 4 sista. Samt fysisk adress och mottagare uppgifter var vi ska skicka kortet när man är godkänd och klar. Framförallt personlig mailadress som vi skickar länk och inloggningsuppgifter och ett temporärt intyg innan kortet är klart och skickas.

När man fått inlogg har man/-ni 30 dagar på er att slutföra kursen, hinner man inte klart så utgår utbildningen.

Beskrivning

Målgrupp:
Arbete på väg 1 och 2.

Utbildningen Arbete på väg 1 & 2 utgår ifrån Trafikverkets kompetenskrav och inriktar sig till alla som arbetar med vägarbeten eller liknande oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Utbildningen ger även kunskap och behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö och en hög trafiksäkerhet för trafikanterna.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.
Dokumentation – utbildningsbevis:
Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren. Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Nivå 1 uppdateras efter 15 månader och nivå 2 uppdateras efter 5 år. 
Delar av innehåll:
V2-principen -Varna, vägleda och värna, går som en röd tråd genom utbildningen
Personlig skyddsutrustning
Trafikantbeteende, hastighet
Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
Arbetsmetoder
Grundläggande bestämmelser i AML och AFS
Sin egen riskanalys
Kunskap om vilka lagar som styr bl. a. AML – arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
Ansvar och roller vid ett vägarbete
Definitioner av de olika zon-indelningarna på en arbetsplats
Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
Regler för förare av väghållningsfordon
Fordons placering på väg
Skyddsanordningar, TMA
Arbete från arbetsplattform
Prov – skrivning

Fr o m januari 2019 höjs nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande from jan 2019

All personal måste inneha grundkompetens APV 1 oavsett vilken funktion du sedan ska bygga på med beroende på vilka arbetsuppgifter som ska utföras

  • Efter utbildningen utfärdas ett kompetensbevis (plastkort) . 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Arbete på väg 1 och 2”