Brandakryl Graft FR 310 ml VIT

info@teamsafety.se för offertförfrågan

Beskrivning

 

Brandakryl Graft FR 310 ml VIT, brandfogmassa

GRAFT® FR Akryl är en högkvalitativ produkt framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar i brandklassade väggar och bjälklag, framför allt vid linjära fogar och tekniska genomföringar. FR Akryl expanderar när den utsätts för brand och stänger därigenom hålrummet i en genomföring efter att ett brännbart material, eller material med låg smältpunkt, har bränt bort. FR Akryl bör användas med lämplig drevning för att säkerställa rätt förhållande bredd/djup och för att reducera fogens krympning vid härdning.

Minimum separation och begränsningar:
Genomföringar kan tätas som beskrivet i detaljritningarna
i monteringsanvisningen (se dokument under relterade filer). Minimum separation mellan genomföringar, och även mellan genomföring och tätningens kant inom varje håltagning, skall vara minst 10mm för att möjliggöra korrekt drevning och fog djup. Minimum separation mellan håltagningar skall vara minst 30 mm. För större fogar eller håltagningar som inte återfinns bland detaljritningarna, rekommenderas, GRAFT® FR Brandskiva eller GRAFT® FR Brandskyddsmassa. I miljöer med hög luftfuktighet och/eller fogar med stora rörelser rekommenderas GRAFT® IPT.

Stödkonstruktioner:
Lättväggar måste ha en minimum tjocklek på 100 mm och bestå av stål- eller träreglar*) belagda på båda sidor med minimum 2 lager 12.5 mm tjocka skivor. Solida väggar måste ha en minimum tjocklek på 150 mm och bestå av betong, lättbetong eller murverk, med en minimum densitet på 650 kg/m3. Solida bjälklag måste ha en minimum tjocklek på 150 mm och bestå av lättbetong eller betong med en minimum densitet på 650 kg/m3. Stödkonstruktionen måste vara klassificerad enligt EN 13501-2 för det föreskrivna brandmotståndet.

pdf ikon  4371__Monteringsanvisning_teamsafety

pdf ikon 4371__Säkerhetsdatablad_teamsafety

pdf ikon 4371__Varuinformation_teamsafety

Installation:
1. Säkerställ att alla ytor på genomföringar och omgivande konstruktioner är fria från lösa partiklar, damm och fett innan montage av GRAFT® FR Akryl.
2. I de fall GRAFT® FR Akryl ska monteras mot ytor som inte tål direktkontakt måste lämplig ytbehandling utföras, (kontakta Polyseam för rådgivning i dessa fall). För färger som är känsliga för tätningsmedel rekommenderas förbehandling av ytan med PVA primer.
3. I fall där rostskyddet utgör ett problem kan visa metaller behöva skyddas före applicering mellan fogmassa och metallyta, detta eftersom GRAFT® FR Akryl är vattenbaserad.
4. Vid montage av fogmassan på gipsskivor kan de utsatta kanterna på skivan fuktas med vatten, gärna med lite GRAFT® FR Akryl tillsatt i vattnet. Detta förbättrar vidhäftningen och motverkar krympning av fogen.
5. Vid montage av GRAFT® FR Akryl i håldäckselement eller skall 1-sidiga brandtätningar monteras från bjälklagets undersida, förutsatt att betongens tjocklek under tomrummet är tillräckligt för att följa installationsguiden. Där detta inte är fallet, skall de längsgående hålrummen fyllas med isolering till samma tjocklek som håldäckelementens djup. Alternativt kan man brandtäta från båda sidor.
6. Vid bruk av drevning, skär till något överdimensionerat och montera, detta för att få en fast passform på drevningen. Säkerställ att korrekt drevdjup uppnås.
7. Fyll hålet eller fogen med GRAFT® FR Akryl till önskat djup. Se detaljritningar på sidorna 2 till 13 för vägledning om fog utförande och dimensionering. Om det inte föreligger några krav på brandklass rekommenderas ett bredd:djup förhållande på 2:1, med ett minimidjup på 12mm fogmassa.
8. Applicera generöst med fogmassa för att förebygga luftbubblor. Använd en fuktad spatel, fogpinne eller pensel för att jämna till fogen.
9. GRAFT® FR Akryl kan övermålas med de flesta emulsioner och alkyder.

4371.jpg_5_teamsafety 4371__2.jpg_5_teamsafety

info@teamsafety.se för offertförfrågan

 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Brandakryl Graft FR 310 ml VIT”