Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U e-learning endast på svenska

  Bokning av kursplats görs per e-post info@teamsafety.se och där vill vi ha Faktureringsuppgifter samt namn och personnummer på deltagaren. Denna kurs finns på följande språk svenska. engelska, polska och ryska. Ange i din anmälan vilket språk du önskar per utbildning. När utbildningen är betald så skickar vi länken till utbildningen till deltagarens e-post adress. Vederbörande kommer ha 30 dagar på sig att slutföra utbildningen fr o m med att man har fått inloggningsuppgifter. Hinner man inte klart så utgår utbildningen. Utöver e-post adress och person nummer behöver vi alla uppgifter var vi ska skicka kortet om man klarar utbildningen.

 • Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Beskrivning

Denna kurs finns endast på svenska.

När utbildningen är betald så skickar vi länken till utbildningen till deltagarens e-post adress. Vederbörande kommer ha 30 dagar på sig att slutföra utbildningen fr o m med att man har fått inloggningsuppgifter. Hinner man inte klart så utgår utbildningen.

Utöver e-post adress och person nummer behöver vi alla uppgifter var vi ska skicka kortet om man klarar utbildningen.

Byggarbetsmiljösamordnare

Bas P / U

BAS-P och BAS-U utses av Byggherren och de har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen. Den första januari 2009 fick vi en ny arbetsmiljölag. Lagen skiljer på företag och privatpersoner i vissa fall men har en del gemensamma delar. Förändringarna kom till för att minska på slarvet och förhindra olycksfall, förslitningar.

Denna kurs ger Dig kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställande av byggprojektet.

Kursens innehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 1999:3 Byggnads- och Anläggningsarbete
 • AFS 2008:16 Ändringar i Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöplan
 • Föreskrifter om belastningsergonomi, stegar & arbetsbockar, ställningar, asbest, kemiska arbetsmiljörisker, bultpistoler, spikpistoler, buller, vibrationer och kvarts.
 • Föreskrifter om besiktning och användning av lyftanordningar, lyftredskap, maskiner & andra tekniska anordningar
 • Föreskrifter om användning av arbetsutrustning

Efter genomgången kurs erhålls ett intyg som styrker Din kompetens.

Målgrupp
Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P / BAS U 1 dag riktar sig till platschefer, Projektörer, Konsulter, Kvalitets-, Byggherrar, Byggledare samt egenföretagare,inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage, rivning, sanering, håltagning etc.

 

Kontakta oss på info@teamsafety.se för arbetskläder, skydd mm för köpa eller hyra/-leasing

Bokning av kursplats görs per e-post info@teamsafety.se och där vill vi ha Faktureringsuppgifter samt namn och personnummer på deltagaren.

 • Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U e-learning endast på svenska”