Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U

Boknings- och avbokningsregler dessa kurser gäller  i första hand i Storstockholm och mälardalen

SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretagens) och branschens standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av öppen kurs.

Bokning av kursplats görs per e-post info@teamsafety.se och där vill vi ha Faktureringsuppgifter samt namn och personnummer på deltagaren.

 • Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
 • Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.
 • Vid avbokning 2 – 1 veckor före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 7 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas till oss via e-post.
 • Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • Vi fakturerar kursavgiften före kursstart och fakturan skickas med bokningsbekräftelsen, betalningsfristen är 15 dagar.
 • Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
 • Vi genomför våra kurser på svenska, övriga språk enligt ök.

Beskrivning

Byggarbetsmiljösamordnare

Bas P / U

BAS-P och BAS-U utses av Byggherren och de har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen. Den första januari 2009 fick vi en ny arbetsmiljölag. Lagen skiljer på företag och privatpersoner i vissa fall men har en del gemensamma delar. Förändringarna kom till för att minska på slarvet och förhindra olycksfall, förslitningar.

Denna kurs ger Dig kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställande av byggprojektet.

Kursens innehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 1999:3 Byggnads- och Anläggningsarbete
 • AFS 2008:16 Ändringar i Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöplan
 • Föreskrifter om belastningsergonomi, stegar & arbetsbockar, ställningar, asbest, kemiska arbetsmiljörisker, bultpistoler, spikpistoler, buller, vibrationer och kvarts.
 • Föreskrifter om besiktning och användning av lyftanordningar, lyftredskap, maskiner & andra tekniska anordningar
 • Föreskrifter om användning av arbetsutrustning

Efter genomgången kurs erhålls ett intyg som styrker Din kompetens.

Målgrupp
Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P / BAS U 1 dag riktar sig till platschefer, Projektörer, Konsulter, Kvalitets-, Byggherrar, Byggledare samt egenföretagare,inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage, rivning, sanering, håltagning etc.

 

Kontakta oss på info@teamsafety.se för arbetskläder, skydd mm för köpa eller hyra/-leasing

Boknings- och avbokningsregler dessa kurser gäller  

SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretagens) och branschens standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av öppen kurs.

Bokning av kursplats görs per e-post info@teamsafety.se och där vill vi ha Faktureringsuppgifter samt namn och personnummer på deltagaren.

 • Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
 • Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.
 • Vid avbokning 2 – 1 veckor före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.
 • Vid avbokning 7 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas till oss via e-post.
 • Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 • Vi fakturerar kursavgiften före kursstart och fakturan skickas med bokningsbekräftelsen, betalningsfristen är 15 dagar.
 • Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
 • Vi genomför våra kurser på svenska, övriga språk enligt ök.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U”