Produktgrupp Kitchen Knight II

Restaurangkök och storkök är ofta besvärliga miljöer ur brandskyddssynpunkt. Släcksystemet Kitchen Knight II är lätt att installera även i trånga utrymmen och släcker effektivt brinnande fett och olja i t ex fritöser och stekbord.

Systemet är speciellt designat för skydd av köksutrustning och frånluftskanaler i en modern köksmiljö och godkänt enligt NFPA-17A och NFPA96 samt CE-märkt. Restaurangkök och storkök är ofta besvärliga miljöer ur brandskyddssynpunkt. Släcksystemet Kitchen Knight II är lätt att installera även i trånga utrymmen och släcker effektivt brinnande fett och olja i t ex fritöser och stekbord. Systemet är speciellt designat för skydd av köksutrustning och frånluftskanaler i en modern köksmiljö och godkänt enligt NFPA-17A och NFPA96 samt CE-märkt. Effektivt system Kitchen Knight II består av en behållare med släckvätska, rördragning, smältlänk för detektering samt munstycken. Behållaren med släckvätska är placerad i ett rostfritt skåp, därifrån löper sedan rör för släckvätska samt rör som skyddar vajern till smältlänken. Munstycken placeras i anslutning till den utrustning som skall skyddas t.ex filter, kanal, fritös, spisar och stekbord. Systemet kan anpassas från minsta gatukök till de största restaurangerna Släcksystemet är speciellt tillverkat för att släcka bränder i köksutrustning, filter och frånluftskanaler. Släcksystemet levereras med manuell och automatisk utlösningsmekanism. Systemet är helt mekaniskt men avstängning för el och gas kan styras från systemet. Fläktar för frånluftskanalerna skall inte stängas av vid brand då dessa hjälper till att dra upp släckvätskan i kanalerna för att förhindra brandspridning. Släckvätska När systemet löser ut kommer släckvätskan att strömma ut genom de munstycken som är placerade i från-luftskanal, filter och köksutrustning. KitchenKnightSlack Säkerhetsdatablad Team Safety  

Kategori:

Beskrivning

Släckvätskan fungerar på två sätt:

• Släckvätskan har en kylande effekt på hetytor, fett och oljor.
Detta gör att man sänker temperaturen och förhindrar självantändning.
• Släckvätskan reagerar mot fett och oljor och bildar därmed
ett lock som förhindrar att syre når in till branden.
Rengöring efter brandtillbud görs enkelt med vatten och diskmedel

Tekniska data Automatisk detektering 24 tim/dygn

Manuell detektering Handutlösare placeras på vägg
Munstycken Flödestal 1-2, Spridning L-H
Smältlänk utlösningstemperatur
74°C – 260°C
Volym behållare
PCC-300 – 11,4 liter
PCC 460 – 17,4 liter
Tryck behållare Ca 15,5 bar
Tryck rörslinga Ca 7 bar
Rör släckvätska Rostfritt
Rör för detekteringsvajer
Aluminium

KitchenKnightSlack Säkerhetsdatablad Team Safety

Team Safetys Släcksystem

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Produktgrupp Kitchen Knight II”