Varför oss?

Tack för ditt förtroende

Varför Team Safety?

Team Safety startades med insikten av mer än 15 års erfarenhet  inom näringslivet därav flertalet olika branscher från IT, Telekom, Media, Försäkringar, FM och även brand & utrymning.

Vi har genom åren möts av att många beslutsfattare, ledningsgrupper, ägargrupper och inköpare stått med samma dilemma. De har alla behövt mer hjälp med oberoende rådgivning, vägledning och kontroll och styrning över sitt interna säkerhetsarbete, så att det efterföljs och på korrekt sätt enligt praxis.

I den lilla värmländska orten Årjäng i sydvästra Värmland, så pratar man om att vara i-lag därav där vår grundare är uppväxt. Begreppet ”I-lag” har därför blivit synonymt med transparens och laganda såsom internationella termen #TeamWork som blev #TEAM resten är ju vårt kärnvärde #säkerhetsfrågor och lösningar.

Så namnet fick bli #TEAMSAFETY.

Vi vill vara Er naturliga kontakt genom att vi ser till att bespara Era kontaktytor och tid för Er genom att ansluta Er till Team Safety modellen. Där vi tillsammans ökar Er egen riskmedvetenhet och även Er egen kompetensnivå genom utbildningsinsatser. Men även administrativt och budgetmässigt ha helst oss som huvudkontakt,

Några av de som handlat och samarbetat med oss sedan vår start.


Referenser

Tommy Byggare AB

Kv Löjtnanten (Lysekil nya bostäder)

Christer Johansson Platschef

www.tommybyggare.se

Peab Sverige AB

Projekt:Kv.Näktergalen 1

Ingemar Blick – Inköp

www.peab.se

Midroc Electro AB

Bengt Roos inköp – projekt,underhåll process & underhåll fastigheter

www.midroc.se

Recycling Partner i Södertälje AB

Dan Grossman VD

www.rp.se

Gustavsbergs gymnasium (Värmdö kommun)

Josefin Karlsson

http://www.gustavsbergsgymnasium.se

Peter Hedberg

Advokat / Partner,   Ramberg Advokater KB

http://www.ramberglaw.se


Inspecta Sweden AB

Inspecta

Tomra System AB

www.tomra.se

Trångsvikens Bygg AB

Trångsvikens Bygg

Moelven Byggmodul AB

– Moelven Byggmodul

Byggtjänst i Norr AB

– Byggtjänst i Norr

SjötorpsHus AB

– Sjötorps Hus

Asta Real AB

www.astareal.se

VATTENFALL

www.vattenfall.se

Ekström Trä AB

– Ekströms Trä Norrköping

Aphos Förvaltning AB

– Aphos förvaltning

HG Elektronik AB

– HG Elektronik

Odengruppen AB – restaurang

YUC!

Skattkärrs metallåtervinning AB

Skattkärrs Metallåtervinning

– Kaatach lekland i Tyresö

Servicebolaget Södertörn AB

– Servicebolaget I södertälje

http://nutriavans.se

http://www.skogashundkatt.se

M fl. kontakta oss för mer information info@teamsafety.se

Nu kan vi även erbjuda leasing och hyra till vissa av våra säkerhetslösningar via vår partner Wasakredit

Ladda gärna ner våra dokument och kontakta oss för offertförfrågan

logga_bild_wasakredit TEAMSAFETYSWEDEN

Information om leasing Wasakredit genom TEAMSAFETY – Kopia

Information om hyra Wasakredit genom TEAMSAFETY – Kopia

Välkommen att kontakta oss närmare direkt till Kim vår grundare på kim@teamsafety.se eller till info@teamsafety.se

CEO Kim Team Safety

Din säkerhetsambassadör & rådgivare

Vad Erbjuder vi Er?

Vår främsta förhoppning i det förtroende kapital som ”outsorcas” eller delges till oss på TEAMSAFETY.

Är att vi ska kunna uppfattas och även upplevas som den lilla personliga byrån utan att hamna en i lång växeln med tryck 1 eller 2 eller vänta kvar….

Utan att vi ser till att återkoppla och har som företagsmotto att försöka lösa Era frågeställningar eller önskemål.

Detta genom vår unika affärsmodell och breda nätverk bestående av enorma resurser, spjutspetskompetens, serva med bra tillgänglighet, laganda och en kontinuerlig dialog. I laganda tillsammans med våra uppdragsgivare, beställare och självklart våra affärspartners – våra utförare av alla jobb och projekt.

  • Det kan handla om discipliner och uppdrag av olika karaktärer.
  • Allt ifrån sprinklerprojektering, gas/-dimma & släcksystem, inbrottslarm, personskydd, utbildningsinsatser, service och revision mm.

För oss på Team Safety är viktigt att i ömsesidig dialog arbetar tillsammans med uppdragsgivaren för att sedemera utvärdera våra leveranser och våra kund omdömen lika ofta som våra partnersamarbeten.

Ledord som ”Personlighet & transparens”, i våra samarbeten som nischad aktör  inom våra marknadsområden är ett våra grundfundament för att införskaffa mer uppdrag och kännedom om oss.

Frågan för oss är om vi kommer ha ditt förtroende framöver? Eller hur ska vi agera för att vara med och räkna på Era jobb och få vår chans och möjlighet att bevisa vår kundnytta och din slutliga affärsnytta?

gul .

Hur går det till att anlita oss?

Er trygghet - vår affärsmodell

Tack vare vårt samhälle höga internetmognad kan man idag lätt kan ”googla” tjänster, begrepp, produkter såsom exempelvis brandskyddsdokumentation, första hjälpen utbildning, brandövning e t c.

Så handlar det oftast i vår världsuppfattning om bra tillförlitliga referenser och ge rätt information vid rätt tillfälle.

Vår affärsmodell bygger på att vi ska kunna se till minimikraven på vad lagen säger. Därefter vidare om önskemål finns med så kallade bör -krav. Många gånger handlar det om att tillsammans försöka eftersträva en sund och skälig säkerhetsnivå som är anpassad och skräddarsydd för vår enskilda uppdragsgivare. Vare sig den är lokal på orten eller i ett större ramavtal med oss.

Vi på Team Safety brinner för att hjälpa människor. Vi jobbar inte med företag i sig utan försöker rent organisatorisk se till hela organisation. Vilka eller vad ska vi trimma, utveckla eller kanske i vissa fall avveckla. Därefter som steg 2 skräddarsy, skapa kostnadseffektiva lösningar.

Med andra ord optimera på en välbyggd behovsanalys  och samtidigt följa MTO som MSB talar om – ”Människa” – ”Teknik” och vi vill gärna börjar med det ”Organisatoriska” delen med att bygga upp en organisation åt Er.

Med vem är brandskyddsansvarig?, antal utrymningsledare?, utbildningsplaner, arbets/-funktion och ansvars delegeringar mm.

Team Safety modellen bygger på att vi ska verka för att vara Er ambassadör och gärna helhetsspindel eller mini FM-aktör inom brand, arbetsmiljö och säkerhetslösningar. Där vi tillsammans sitter på samma sida av bordet som alla inköpare som kan tänkas vilja ha vår hjälp.

Detta är vårt Erbjudande till Er alla som kan tänkas pröva vårt samarbete.

TSmodellen teamsafety